Tên hợp tác xã có được đặt bằng tiếng Anh?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/05/2022

Tên hợp tác xã có được đặt bằng tiếng Anh? Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm những loại giấy tờ nào? Khu vực tôi đang chuẩn bị thành lập hợp tác xã, anh chị cho tôi hỏi hợp tác xã có được đặt tên bằng tiếng Anh hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Tên hợp tác xã có được đặt bằng tiếng Anh?
   (ảnh minh họa)
  • Tên hợp tác xã có được đặt bằng tiếng Anh?

   Tại Điều 22 Luật Hợp tác xã 2012 có quy định về tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

   1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã” hoặc “Liên hiệp hợp tác xã”.

   2. Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

   ...

   Căn cứ theo quy định hiện hành thì hợp tác xã chỉ được đặt bằng tiếng Việt, không được đặt bằng ngôn ngữ khác.

   Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm những loại giấy tờ nào?

   Tại Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012 có quy định về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

   1. Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

   2. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

   a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   b) Điều lệ;

   c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

   d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

   đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

   3. Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

   ...

   Như vậy, để thành lập hợp tác xã, cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ được liệt kê ở trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn