Thẩm quyền của Bộ Công Thương trong quản lý tài chính của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam

26/04/2022

Thẩm quyền của Bộ Công Thương trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Lê Văn Hiến, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Hutech. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết thẩm quyền của Bộ Công Thương trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (trinh**@***)

  • Thẩm quyền của Bộ Công Thương trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quy định tại Điều 38 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ trên cơ sở phương án đề xuất của Hội đồng thành viên Công ty mẹ.

   2. Phê duyệt chủ trương theo thẩm quyền trước khi Hội đồng thành viên Công ty mẹ quyết định đầu tư và xây dựng, đầu tư ra ngoài Công ty mẹ, hợp đồng vay, cho vay, nhượng, bán tài sản vượt mức phân cấp cho Hội đồng thành viên.

   3. Chấp thuận để Hội đồng thành viên phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

   4. Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty mẹ; kiểm tra việc thực hiện Nghị định về Quy chế tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

   5. Chủ trì thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý của Hội đồng thành viên Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

   6. Quyết định các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ ban hành kèm theo Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền của Bộ Công Thương trong việc quản lý Nhà nước về tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam . Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 38 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí việt nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn