Thành lập địa điểm kinh doanh có phải đăng ký không?

Ngày hỏi:03/10/2019

Công ty tôi đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, và muốn đặt một địa điểm kinh doanh tại Bình Dương. Cho hỏi công ty tôi có phải đăng ký thanh lập địa điểm kinh doanh không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định thông báo thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

   - Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

   + Mã số doanh nghiệp.

   + Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở).

   + Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh.

   + Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.

   + Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

   + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

   Kết luận: Theo quy định trên thì công ty bạn khi thành lập địa điểm kinh doanh tại Bình Dương thì không phải thực hiện đăng ký, mà chỉ cần gửi hồ sơ thông báo lập địa điểm đến Phòng đăng ký kinh doanh tại Bình Dương để cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là được.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn