Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì phải nộp hồ sơ đến cơ quan ở đâu?

26/04/2022

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì phải nộp hồ sơ đến cơ quan ở đâu? Đổi tên doanh nghiệp thì có phải thông báo không?

Chào ban biên tập, công ty tôi có thuê một chỗ để đặt trụ sở chính, đến nay gần hết hạn hợp đồng rồi, chúng tôi đã xây một trụ sở mới ở nơi khác và dự định sẽ chuyển công ty về đó, vậy bây giờ chúng tôi khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì phải nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cũ hay cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp sắp chuyển về? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì phải nộp hồ sơ đến cơ quan ở đâu?

   Căn cứ Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

   1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

   2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

   a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

   b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

   3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

   4. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

   Như vậy, công ty anh/chị phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới thể thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

   Đổi tên doanh nghiệp thì có phải thông báo không?

   Theo Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định đăng ký đổi tên doanh nghiệp như sau:

   1. Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

   a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

   b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

   2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp đăng ký thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

   3. Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

   Theo đó, doanh nghiệp đổi tên thì phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm thông báo thay đổi tên theo như quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn