Thị trường địa lý liên quan được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:17/10/2017

Hoạt động xác định thị trường địa lý liên quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đặng Minh Dương. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh của tổ chức, cá nhân kinh doanh và hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hoạt động xác định thị trường địa lý liên quan được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Đặng Minh Dương (minhduong*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 116/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Cạnh tranh thì thị trường địa lý liên quan được xác định như sau:

   - Thị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể trong đó có các hàng hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận.

   - Ranh giới của khu vực địa lý quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo các căn cứ sau đây:

   + Khu vực địa lý có cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp tham gia phân phối sản phẩm liên quan;

   + Cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp khác đóng trên khu vực địa lý lân cận đủ gần với khu vực địa lý quy định tại điểm a khoản này để có thể tham gia phân phối sản phẩm liên quan trên khu vực địa lý đó;

   + Chi phí vận chuyển trong khu vực địa lý quy định tại khoản 1 Điều này;

   + Thời gian vận chuyển hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong khu vực địa lý quy định tại khoản 1 Điều này;

   + Rào cản gia nhập thị trường.

   - Khu vực địa lý được coi là có điều kiện cạnh tranh tương tự và khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận nếu thỏa mãn một trong các tiêu chí sau đây:

   + Chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển làm giá bán lẻ hàng hóa tăng không quá 10%;

   + Có sự hiện diện của một trong các rào cản gia nhập thị trường quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hoạt động xác định thị trường địa lý liên quan. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn