Thời điểm đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Ngày hỏi:03/10/2019

Tôi mới đại diện công ty đi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu tôi phải đăng ký công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp luôn. Tôi có thấy quy định là doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng đăng ký doanh nghiệp mới thực hiện công bố thông tin. Vậy cho trường hợp này Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu như vậy có đúng không? Nhờ tư vấn.

  • - Theo Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 quy định công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

   + Ngành, nghề kinh doanh.

   + Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

   - Mặt khác, tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

   + Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

   + Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Kết luận: Căn cứ quy định trên thì mặc dù thời điểm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên thời điểm đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu bạn đăng ký công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là phù hợp với quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn