Thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là bao lâu?

26/04/2022

Thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là bao lâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn mở một địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để đáp ứng cho nhu cầu của du khách nước ngoài đang tham quan du lịch tại Hà Nội, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là bao lâu? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Hoàng Oanh (oanh_nguyen***@gmail.com)

  • Thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được quy định tại Điều 6 Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

   1. Thời gian doanh nghiệp được phép tổ chức hoạt động kinh doanh là tất cả các ngày trong năm, trừ các ngày không được hoạt động theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

   2. Doanh nghiệp được quyền tự tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo nhu cầu quản lý. Trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản với cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thuế địa phương. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời điểm tạm ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh, thời gian dự kiến tiếp tục kinh doanh trở lại. Trong trường hợp có thay đổi về thời điểm tiếp tục kinh doanh trở lại, doanh nghiệp phải thông báo lại cho các cơ quan này bằng văn bản. Doanh nghiệp có trách nhiệm niêm yết tại Điểm kinh doanh tối thiểu 24 giờ trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh.

   3. Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho người chơi biết về thời điểm ngừng kinh doanh, ngay sau khi cơ quan quản lý nhà nước công bố quyết định yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn