Thời hạn trả kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?

Ngày hỏi:24/05/2022

Thời hạn trả kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là khi nào? Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Tôi nộp đơn lên phòng đăng ký doanh nghiệp nhưng không biết là bao lâu sẽ được trả kết quả ạ? Điều kiện cấp là gì vì tôi không biết mình nộp vậy đã đủ điều kiện chưa? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thời hạn trả kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là khi nào?

   Theo Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

   1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

   3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

   Như vậy, theo quy định thì khi bạn nộp đủ hồ sơ hợp lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì trong 03 ngày sẽ được cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc nếu có thông tin không hợp lệ thì sẽ được ra thông báo để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

   Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

   Theo Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

   1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

   b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;

   c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

   d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn