Thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp tác xã

Ngày hỏi:20/02/2017

Thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp tác xã do cơ quan nào cấp? Mẫu giấy thủ tục xin cấp được quy định thế nào? Nhờ Ban biên tập hướng dẫn giúp. Cảm ơn.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Căn cứ trên quy định tại Luật hợp tác xã 2012 và Nghị định 193/2013/NĐ-CP; Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT thì trước khi hoạt động, hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.
   Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật hợp tác xã 2012 gồm:
   a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
   b) Điều lệ;
   c) Phương án sản xuất, kinh doanh;
   d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
   đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.
   Trên đây là quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp tác xã. Để biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo tại Luật hợp tác xã 2012.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn