Thủ tục gì để chấm dứt được tư cách thành viên

Ngày hỏi:14/10/2014

A là thành viên CTy TNHH có 02 thành viên. Có cam kết góp vốn điều lệ là 01 tỷ đồng, mới góp được 500t và không chịu tiếp tục góp vốn. Công ty đã tiến hành khởi kiện ra Tòa án và đã được cơ quan thi hành án dân sự thụ lý làm việc nhiều lần nhưng không chịu thực hiện việc góp vốn và Cơ quan thi hành án đã trả lại đơn yêu cầu thi hành án với lý do A không có tài sản gì. Công ty phải làm những thủ tục gì để chấm dứt được tư cách thành viên đối với A. Do thời gian gấp nên rất mong được sự quan tâm của Luật sư.

  Nội dung này được Luật sư Chu Văn Hành tư vấn như sau:

  • Trong trường hợp số vốn thực góp thấp hơn so với tổng số vốn cam kết góp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký số vốn đã góp là vốn điều lệ của công ty khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên của Công ty theo định thì người đại diện theo pháp luật của Công ty phải báo cáo kết quả tiến độ góp vốn và đăng ký thay đổi thành viên, thời hạn thông báo thay đổi thành viên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc 90 ngày cam kết góp vốn lần cuối.

   Các thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết phải liên đới chịu trách nhiệm tương đương với số vốn chưa góp về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty phát sinh trước khi đăng ký thay đổi thành viên.

   Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên gồm:

   - Giấy đề nghị đăng ký thay đổi thành viên;

   - Thông báo kết quả tiến độ góp vốn hoặc bản sao, có xác nhận của Công ty, giấy chứng nhận phần góp vốn của các thành viên;

   - Danh sách thành viên.

   (Kèm theo bản án của Tòa án và quyết định xác minh điều kiện thi hành án của Cơ quan thi hành án)

   Hoặc công ty bạn có thể lựa chọn hình thức khác như: Huy động thành viên bên ngoài Công ty nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của thành viên chưa góp đủ vốn hoặc chuyển đổi hình thức hoạt động của Công ty từ Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành viên.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn