Thủ tục giải thể chi nhánh của công ty cổ phần

26/04/2022

Xin chào anh chị, tôi đang làm việc tại công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện tử. Doanh nghiệp tôi có chi nhánh tại Đồng Nai, do chi nhánh này hoạt động không hiệu quả nên HĐQT đã họp và quyết định sẽ giải thể đối với chi nhánh này. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thủ tục giải thể chi nhánh được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Thủ tục giải thể chi nhánh của công ty cổ phần
   (ảnh minh họa)
  • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chi chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

   Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm:

   - Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

   - Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

   - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

   - Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

   Nơi nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

   Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

   Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về thủ tục giải thể chi nhánh của công ty cổ phần.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn