Tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng có cần phải chịu thuế TNDN không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/09/2020

Bên em SXXK hàng hóa cho 1 DNCX khác tại Việt Nam theo hợp đồng Theo đó, hàng tháng doanh nghiệp bên kia sẽ gửi phiếu đặt hàng cho bên em cung ứng hàng hóa với số lượng nhất định. Tháng 6/2019 khách hàng dừng đơn hàng đột ngột, không đặt hàng nữa, toàn bộ NVL đã đặt, và có 1 phần hàng đang SX dở dang, 1 phần là thành phẩm đã SX xong. Hiện tại 8/2020 khách hàng có bồi thường cho bên em do vi phạm nghĩa vụ đặt hàng trong hợp đồng, hai bên làm thỏa thuận bồi thường. Em muốn hỏi là: khoản tiền bồi thường hợp đồng khi bên em nhận về có phải chịu thuế TNDN hay không?

  • Theo quy định tại Khoản 13 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì:

   “Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.

   Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.”

   Theo đó nếu khoản thu tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng cao hơn khoản chi (chi phí thiệt hại) thì giá trị chênh lệch sẽ chịu thuế TNDN và ngược lại.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn