Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có được tính vào chi phí được trừ?

26/04/2022

Tháng trước công ty tôi có giao hàng chậm nên phải bồi thường 2 hợp đồng. Ban biên tập cho tôi hỏi chi phí bồi thường hợp này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

  • Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có được tính vào chi phí được trừ?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì:

   Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

   Căn cứ theo quy định nêu trên thì các khoản chi phí không được trừ không bao gồm tiền phạt vi phạm hợp đồng. Do đó, tiền phạt vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

   Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Công văn 3529/TCT-CS năm 2014 thì:

   Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán trên, Công ty thực hiện xác định tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn