Tiền thưởng 30/4, 1/5 có được trừ khi tính thuế TNDN?

26/04/2022

Công ty tôi năm nay có quyết định chi thưởng cho các nhân viên xuất sắc đầu năm vào dịp lễ 30/4, 01/5 sắp tới. Xin cho hỏi, khoản chi này có được tính vào các chi phí hợp lý để trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2019 của công ty hay không?

  • Tiền thưởng 30/4, 1/5 có được trừ khi tính thuế TNDN?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC thì về nguyên tắc, doanh nghiệp sẽ được trừ mọi khoản chi (không thuộc các kác khoản chi không được trừ) khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   - Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   - Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   (Xem nội dung chi tiết tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

   Theo đó, các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC; Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC.

   Trong đó, Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC có quy định:

   "2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

   ...

   - Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty."

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định tiền thưởng của doanh nghiệp cho các nhân viên của mình vào dịp lễ 30/4, 01/5 nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì sẽ được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm tính thuế:

   (1) Khoản tiền thưởng được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các văn bản sau:

   - Hợp đồng lao động;

   - Thỏa ước lao động tập thể;

   - Quy chế tài chính của doanh nghiệp;

   - Quy chế thưởng theo quy chế tài chính của doanh nghiệp;

   (2) Quyết định thưởng và danh sách nhân viên được thưởng của doanh nghiệp;

   (3) Chứng từ chi tiền thưởng;

   Đồng nghĩa, trường hợp khoản chi tiền thưởng của doanh nghiệp cho các nhân viên của mình vào dịp lễ 30/4, 01/5 nếu không đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì sẽ được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong năm tính thuế.

   Công ty căn cứ quy định trên đây để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn