Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên công ty con trực thuộc

26/04/2022

Chào bạn, cho mình xin thông tin tiêu chuẩn của Kiểm soát viên công ty con trực thuộc? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn! 

  • Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên công ty con trực thuộc
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 82 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn của Kiểm soát viên của công ty (công ty con trực thuộc), cụ thể như sau:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Luật doanh nghiệp 2014;

   - Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;

   - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   Trên đây là tiêu chuẩn của Kiểm soát viên công ty con trực thuộc.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn