Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện lực được làm Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương hay không?

Ngày hỏi:11/05/2022

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện lực được làm Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương hay không? Trình tự, thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực như thế nào? Em mới tốt nghiệp trường cao đẳng chuyên ngành điện lực và dự tính thi sát hạch Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương. Cho em hỏi em có đủ điều kiện tham gia làm Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương không ạ? Và trình tự, thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện lực được làm Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương hay không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 27/2013/TT-BCT được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 31/2018/TT-BCT quy định về tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực như sau:

   1. Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

   a) Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành điện;

   b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 05 năm trở lên;

   c) Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

   d) Nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;

   đ) Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan; chưa bị xử lý hình sự hoặc đã bị xử lý hình sự nhưng đã được xóa án tích; chưa bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hoặc đã được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

   Theo đó, bạn phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành điện và có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 05 năm trở lên.

   Như vậy, bạn chỉ có trình độ cao đẳng chuyên ngành điện và mới tốt nghiệp trường cao đẳng không đảm bảo đủ thời giạn công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện nên không đủ điều kiện trở thành Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương.

   Trình tự, thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 27/2013/TT-BCT được sửa đổi bởi Điều 10 Thông tư 04/2016/TT-BCT, Thông tư 31/2018/TT-BCT, Điều 6 Thông tư 06/2015/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực như sau:

   1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

   a) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực hoạt động theo vùng, miền gửi về Cục Điều tiết điện lực;

   b) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh gửi về Sở Công Thương;

   c) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu bao gồm (01 bộ):

   - Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;

   - Bản sao văn bằng chuyên môn hoặc quyết định nâng bậc lương công nhân;

   Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

   Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên

   - Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;

   - 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

   - Bản khai quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị.

   d) (bãi bỏ).

   đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực. Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn