Trả nợ cho công ty nhận sáp nhập

Ngày hỏi:18/09/2020

Đầu năm 2020, Công ty mình có thiếu công ty A một số tiền. Hồi đầu tháng 9 này công ty A bị sáp nhập vào công ty B. Như vậy thì công ty mình phải trả nợ cho công ty B phải không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn. 

  • Trả nợ cho công ty nhận sáp nhập
    (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

    Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

    Như vậy thì sau khi công ty A bị sáp nhập vào công ty B thì toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty A được chuyển qua công ty B. Cho nên trong trường hợp này công ty của bạn có nghĩa vụ phải trả nợ cho công ty B.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn