Trụ sở hoạt động của doanh nghiệp có bắt buộc phải treo biển tên?

Ngày hỏi:13/07/2019

Chào các Luật sư tư vấn, cho tôi hỏi. Theo quy định thì tại các trụ sở hoạt động của doanh nghiệp, có bắt buộc phải treo biển mang tên doanh nghiệp nơi công ty hoạt động không? 

  • Tại Khoản 2 Điều 38 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

   - Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

   - Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

   => Như vậy, việc gắn tên tại trụ sở doanh nghiệp là quy định bắt buộc phải thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra, còn buộc phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vấn đề này được quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong kế hoạch đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn