Trường hợp nào được coi là tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác?

26/04/2022

Kính gửi: Thư viện pháp luật   Đề nghị thư viện pháp luật tư vấn giúp tôi vấn đề sau:   Tên công ty tôi là Công ty Cổ phần Tasco.   Hiện nay chúng tôi phát hiện có một số đơn vị có tên là:  

1.     Công ty Cổ phần Tasco Việt Nam;

2.     Công ty Cổ phần Tasco Du lịch.   Tôi muốn hỏi là hai công ty nêu trên có thuộc trường hợp có tên gây nhầm lẫn với tên Công ty tôi hay không?   Trân trọng.

  • Về vấn đề của chị, TVPL có một số trao đổi như sau:
   Điều 42 Luật doanh nghiệp 2014Điều 17 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về tên trùng và tên gây nhầm lẫn như sau:
   “Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn
   1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
   2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:
   a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
   b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
   c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
   d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;
   đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;
   e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
   g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự. Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.”
   “Điều 17. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn ...
   2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp đã đăng ký:
   a) Các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Doanh nghiệp;
   b) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.
   3. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài không được trùng với tên viết bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên viết tắt của doanh nghiệp không được trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký. Việc chống trùng tên tại Khoản này áp dụng trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. ...”
   Theo các quy định trên thì trường hợp các công ty có tên là Công ty Cổ phần Tasco Việt Nam, Công ty Cổ phần Tasco Du lịch không phải là tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên Công ty cổ phần Tasco. (tên riêng của các công ty trên lần lượt là Tasco Việt nam, Tasco Du lịch và Tasco, do đó không phải là tên trùng nhau).

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn