Tư cách pháp nhân của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

26/04/2022

Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phạm Hải Đăng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Phạm Hải Đăng (haidang*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc ban hành kèm theo Nghị định 01/2018/NĐ-CP ngày 03/01/2018 thì hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định cụ thể như sau:

   - Tổng công ty Lương thực miền Bắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

   - Tổng công ty Lương thực miền Bắc có:

   + Tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản bằng tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này;

   + Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con, công ty liên kết trong phạm vi số vốn do Tổng công ty đầu tư;

   + Quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 01/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn