Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là gì?

Ngày hỏi:15/12/2016

Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi đang muốn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hổ trợ, có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Kiến Quốc (quockien***@gmail.com)

 • Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ như sau:

  Ngoài các ưu đãi chung tại Khoản 1 của Điều này, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển còn được hưởng các ưu đãi sau:

  a) Tín dụng đầu tư:

  Được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định khi đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu 15% giá trị khoản vay, sau khi đã loại trừ giá trị tài sản cầm cố, thế chấp cho các khoản vay khác;

  - Có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, sau khi trừ số vốn chủ sở hữu thu xếp cho các dự án khác;

  - Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

  b) Tiền thuê đất, mặt nước:

  - Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai;

  - Trường hợp Dự án có tính chất đặc biệt hoặc quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cần hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định tại tiết trên thì Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn