Ưu đãi chung đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là gì?

Ngày hỏi:15/12/2016

Ưu đãi chung đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi đang muốn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hổ trợ, có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Ưu đãi chung đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Anh Đào (dao_angle***@gmail.com)

 • Ưu đãi chung đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ như sau:

  a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

  b) Thuế nhập khẩu:

  Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  c) Tín dụng:

  - Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên phát triển được vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

  - Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.

  d) Thuế giá trị gia tăng:

  Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm, khai tạm tính theo quý. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết điểm này.

  đ) Bảo vệ môi trường:

  Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho hạng mục xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường của Dự án.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về ưu đãi chung đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn