Vấn đề kiểm tra, thanh tra trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định thế nào?

26/04/2022

Vấn đề kiểm tra, thanh tra trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, tôi thấy hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài rất phổ biến, nhưng không biết những cơ sở này hoạt động có chịu sự giám sát của phía cơ quan chức năng hay không, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Vấn đề kiểm tra, thanh tra trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thanh Ngọc (091897***)

  • Kiểm tra, thanh tra trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định tại Điều 33 Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

   1. Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo phương thức định kỳ hoặc đột xuất. Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

   2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra định kỳ hàng năm đối với việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp. Kiểm tra định kỳ không quá một (01) lần trong năm đối với một doanh nghiệp.

   3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh kiểm tra định kỳ ba (03) năm một lần để xem xét khả năng tiếp tục duy trì hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra bao gồm:

   a) Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 3 Điều 19 của Nghị định này.

   Riêng đối với các doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Nghị định này, kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại Điểm b, c và d Khoản 3 Điều 19 của Nghị định này.

   b) Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Nghị định này, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

   - Về quản lý máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước;

   - Về quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh;

   - Việc chấp hành Quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế tài chính và Thể lệ trò chơi;

   - Việc quản lý ngoại hối và chấp hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;

   - Việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

   4. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp.

   5. Việc kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về kiểm tra, thanh tra trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn