Về bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần có vốn nhà nước

26/04/2022

Tôi đang làm việc cho một công ty cổ phần có vốn nhà nước 59% (2 cổ đông) và 41% còn lại là do một cổ đông tư nhân. Tôi được cổ đông tư nhân cử ra làm phó giám đốc Công ty này đã được 5 năm và nay đến thời hạn bổ nhiệm lại. Và một giám đốc Công ty do nhà nước cử và nay cũng đến thời hạn bổ nhiệm lại. Vậy, tôi có thuộc diện phải tiến hành các trình tự thủ tục bổ nhiệm lại theo quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng chính phủ hay không? Đôi với Giám đốc là người nhà nước cử thì trình tự thủ tục bổ nhiệm lại theon ghị định 66/2011/NĐ-CP và thông tư 03/2013/TT-BNV hay theo quyết định số 27/2003/QĐ-TTg.

  • Công ty của bạn là công ty cổ phần có vốn nhà nước, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý như Chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và các chức danh khác được thực hiện theo luật doanh nghiệp và nằm trong phạm vi quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quả trị.

   Những văn bản mà bạn nêu là quy định của pháp luật về bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý thuộc Doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Văn bản này cũng quy định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp, việc cử người đại diện thì phải tuân theo văn bản này, còn việc người đại diện đó có được làm giám đốc, phó giám đốc hay không lại phục thuộc vào Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mà họ đã tham gia với tư cách là người quản lý phần vốn góp của nhà nước ở đó.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn