Vốn điều lệ công ty bảo hiểm là bao nhiêu?

26/04/2022

Tôi muốn mở công ty bảo hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư cho tôi hỏi, việc thành lập công ty bảo hiểm thì cần vốn điều lệ bao nhiêu? Cảm ơn!

  • Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

   Luật doanh nghiệp 2014 không quy định số vốn điều lệ tối thiểu của từng loại hình công ty, mà tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của từng công ty để xác định mức vốn tối thiểu phải đăng ký. Tuy nhiên, chủ sở hữu phải hoàn tất việc góp đủ vốn điều lệ như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Đối với lĩnh vực bảo hiểm, Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định 151/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ điều kiện về vốn điều lệ đối với doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

   Như vậy, theo Nghị định 73, chỉ còn quy định về vốn pháp định đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể, theo Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP thì Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm được xác định như sau:

   1. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ:

   a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này) và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam;

   b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ đồng Việt Nam;

   c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam.

   2. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

   a) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam;

   b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam;

   c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

   3. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì hiện không có quy định về vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, tuy nhiên căn cứ vào quy định về vốn pháp định thì doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo số vốn điều lệ lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn