Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

26/04/2022

Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hợp tác xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Văn An, hiện tại đang là lái xe tải cho một hợp tác xã vận tải. Do nhu cầu cá nhân, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hợp tác xã. Cho tôi hỏi, vốn điều lệ của hợp tác xã được xác định định như thế nào?Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Văn An (vanan*****@gmail.com)

  • Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hợp tác xã được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã. Cụ thể là:

   Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã (sau đây gọi là thành viên), hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là hợp tác xã thành viên) góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Việc xác định giá trị vốn góp thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Hợp tác xã.

   Căn cứ quy định trên thì vốn điều lệ của hợp tác xã được xác định là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ bằng tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn; các loại tài sản khác được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận giữa hợp tác xã với thành viên hoặc thông qua các tổ chức giám định để định giá tài sản góp.

   Ngoài ra, vốn điều lệ của liên hợp tác xã được xác định là tổng số vốn do hợp tác xã thành viên góp hoặc cam kết góp trong thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ bằng tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn; các loại tài sản khác được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận giữa liên hợp tác xã với hợp tác xã thành viên hoặc thông qua các tổ chức giám định để định giá tài sản góp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hợp tác xã. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 1 Điều 2 Thông tư 83/2015/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn