Xác định Cổ đông trong Cty Cổ phần

26/04/2022

Kính chào Luật sư! Công ty em là công ty TNHH một thành viên do UBND Thành phố làm chủ sở hữu. Nay chuyển đổi thành công ty Cổ phần, vốn Điều lệ là 10 tỷ đồng .(mệnh giá 1 CP = 10.000đ) Trong đó: - Cổ phần Nhà nước 51% = 5,1 tỷ vốn điều lệ; - Cổ phần bán ưu  đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp theo năm công tác là 29% = 2,9 tỷ vốn điều lệ; - Cổ phần bán đấu giá công khai (tại công ty chứng khoán thành phố) 10% =1tỷ; - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 10% = 1tỷ. Nay xin hỏi Luật sư: 1/ Cổ phần Nhà nước 51% trên đây được gọi là loại Cổ phần gì theo Luật Doanh nghiệp 2014 ? Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông này ? 2/ Cổ phần bán ưu  đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp theo năm công tác là loại Cổ phần gì khi đối chiếu với Luật Doanh nghiệp 2014 ? Người sở hữu Cổ phần này có được gọi là Cổ đông sáng lập không? 3/ Quyền lợi, nghĩa vụ đối với Cổ đông sở hữu Cổ phần nhà đầu tư chiến lược?           Trân trọng cảm ơn!

  • Đây là công ty cổ phần, việc cổ phần hóa đã xác định rõ từng loại cổ phần, tuy nhiên như bạn trình bày bạn không nõi rõ thì đây có thể hiểu là cổ phần phổ thông do Nhà nước nắm giữ là 51% quyền và nghĩa vụ của cổ đông này là cổ đông phổ thông.

   Cổ phần bán ưu đãi không có nghĩa là cổ phần ưu đãi mà do chính sách bán ưu đãi nhưng thực chất là cổ phần phổ thông? Người sở hữu cổ phần này được xác định là cổ đông sáng lập.

   Cổ đông sở hữu Cổ phần nhà đầu tư chiến lược cũng được xác định rõ là loại cổ phần nào, ở đây có thể được xác định là cổ đông phổ thông. Trong quá trình cổ phần hóa thì có thể xác định họ là cổ đông chiến lược.

   Phụ thuộc vào kế hoạch và việc triển khai kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp mà xác định các yếu tố như bạn nêu một cách cụ thể rõ ràng, bạn xem lại phương án cổ phần hóa doanh nghiệp xem quy định như thế nào?

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn