Xây dựng quy chế tiền lương - thưởng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày hỏi:06/09/2011

Kính chào Luật sư: Hằng năm, công ty thực hiện theo pháp luật lao động, xây dựng và đăng ký lại thang bảng lương theo Nghị định về hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng. Và xây dựng, bổ sung nội quy công ty khi có thay đổi cập nhật mới. Và đăng ký, bổ sung lại thỏa ước lao động tập thể khi hết hạn hoặc có sự thay đổi.  Công ty tôi đã đi vào hoạt động hơn 2 năm, tôi vẫn không xây dựng quy chế lương thưởng? Vậy, bây giờ tôi muốn xây dựng quy chế lương thưởng  cho người lao động làm việc tại công ty nhưng tôi  không biết có Nghị định hoặc hướng dẫn nào về quy chế xây lương - thưởng và phương pháp xây dựng như thế nào? Vậy kính nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Luật sư Phạm Văn Phất tư vấn như sau:

  • Các văn bản pháp luật hướng dẫn xây dựng quy chế tiền lương chỉ có giá trị bắt buộc áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp phải tự chủ động xây dựng trên cơ sở lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định và đảm bảo sự hấp dẫn trong thu hút lao động. Nếu không có kinh nghiệm xây dựng quy chế lương, thưởng, công ty bạn nên thuê một tổ chức hành nghề luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn việc soạn thảo.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn