Xin được hỏi về Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

26/04/2022

 Hiện nay Luật Hợp tác xã năm 2012 đã có hiệu lực từ 01/7/2013, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn. Vì vậy, rất nhiều HTX thành lập mới kể từ ngày 01/7/2013 đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX theo điều 23, 24 của Luật HTX năm 2012. Bên cạnh đó, Nghị định 87/2005/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực. Vậy Luật sư có thể cho biết: có thể áp dụng Nghị định số 87/2005/NĐ-CP để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX được không? Trong thời gian qua, em có ghi nhận 1 trường hợp 01 HTX ở quận 9 được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH-ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

  • Điều 81 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

   1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

   2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

   3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Vậy, Nghị định 87/2005/NĐ-CP vẫn có hiệu lực. Do đó, vẫn có thể áp dụng Nghị định số 87/2005/NĐ-CP để cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho HTX nếu như việc đó ko trái với Luật HTX năm 2012.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn