Xử lý phần vốn góp khi thành viên bị hạn chế NLHV dân sự

26/04/2022
Khi thành viên của công ty bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của họ được xử lý như thế nào?
    • Theo khoản 2 Điều 45 LDN thì Trong trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn