Xử lý tài sản cho doanh nghiệp thuê để dùng vào hoạt động kinh doanh

Ngày hỏi:04/05/2016
Câu hỏi: Tôi là thành viên Hội đồng thành viên của một công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tôi có cho công ty thuê tài sản để kinh doanh. Đến nay, công ty bị phá sản thì tôi có phải chịu trách nhiệm bằng tài sản mà mình đã cho công ty thuê hay không? Tài sản của tôi có bị dùng để chi trả các khoản nợ mà công ty đã nợ các chủ nợ không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1, Điều 40 - Luật phá sản thì chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp thuê hoặc mượn tài sản để dùng vào hoạt động kinh doanhsẽ được nhận lại tài sản của mình khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản và bị áp dụng thủ tục thanh lý. Do vậy, trường hợp nêu trên (anh, chị) không phải chịu trách nhiệm bằng tài sản đã cho Công ty thuê và tài sản đó là tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của anh (chị) không bị dùng để chi trả các khoản nợ mà Công ty đã nợ các chủ nợ.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh Thanh Hóa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn