Xử phạt đối với Cty CP chưa thông báo cơ cơ quan đăng ký về số vốn điều lệ góp quá 90 ngày như thế nào?

26/04/2022

 Công ty em là Công ty cổ phần mới thành lập tháng 3/2014, em mới nên chưa tìm hiểu kỹ về hình thức và thời hạn góp vốn. Hôm nay em đọc được bài viết trả lời của luật sư về vấn đề chưa góp đủ vốn điều lệ theo như quy định 90 ngày. Em đang vướng phải vấn đề này, đến nay là tháng 7 rồi nhưng các cổ đông chưa đóng đủ số vốn điều lệ như đã cam kết 1.900.000.000 và việc thông báo với cơ quan đăng ký em cũng chưa làm. Vậy thì trường hợp của em sẽ phải làm thủ tục gì để thông báo với cơ quan đăng ký, sẽ bị phạt như thế nào số tiền phạt là bao nhiêu. Đối với Cty em việc giảm vốn điều lệ có được không? Xin luật sư giúp em với.

  • 1. Thủ tục thông báo về tình hình góp vốn:

   Điều 84, Luật Doanh nghiệp quy định:

   Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

   b) Tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán, số cổ phần các cổ đông sáng lập đăng ký mua;

   c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần đăng ký mua, số cổ phần và trị giá cổ phần đã thanh toán, loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập;

   d) Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần đã thanh toán của các cổ đông sáng lập;

   đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Để làm rõ thêm, Khoản 4 điều 23 Nghị định102/2011/NĐ-CP quy định: Khi kết thúc thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì trong thời hạn 15 ngày tiếp theo, các cổ đông sáng lập phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải thông báo kết quả góp vốn cổ phần đã đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

   2. Xử lý với cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua:

   Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

   a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

   b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

   c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

   Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

   Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   (Điều 84 Luật Doanh nghiệp).

   3. Vi phạm nghĩa vụ thông báo việc góp vốn và chế tài xử lý:

   Theo Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo việc góp vốn cổ phần trong thời hạn quy định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 30, Khoản 1, điểm c).

   4. Giảm vốn điều lệ:

   Nghị định102/2011/NĐ-CP cũng quy định:

   Sau 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nếu số cổ phần được quyền phát hành của doanh nghiệp cổ phần không được bán hết, công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành. Công ty cổ phần không được tăng số cổ phần được quyền phát hành khi số cổ phần hiện có chưa được bán hết.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn