Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

05 hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Ngày hỏi:13/03/2019

Theo tôi được biết giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân gồm những hình thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và kỹ năng quân sự.

   Theo quy định tại Điều 20 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 thì hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:

   1. Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

   2. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

   3. Lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.

   4. Thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh.

   5. Các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.

   Trên đây là quy định về hình thức phổ biến kiến thưc quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn