Bài thi nâng ngạch Thư ký Tòa án chấm trên thang điểm mấy?

26/04/2022

Các bài thi nâng ngạch Thư ký Tòa án chấm trên thang điểm mấy? Cách xác định người trúng tuyển như thế nào ạ?

  • Bài thi nâng ngạch Thư ký Tòa án chấm trên thang điểm mấy?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 22 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 có quy định công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch Thư ký Tòa án phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;

   - Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 10;

   - Khi đạt đủ các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b, người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch được xác định là người có tổng số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được nâng ngạch gắn với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị;

   - Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì Hội đồng thi lập riêng danh sách số người này, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng.

   Như vậy, các bài thi nâng ngạch Thư ký Tòa án sẽ được chấm trên thang điểm 10. Những công chức được xác định là trúng tuyển nâng ngạch khi đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn