Bảng lương của các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

26/04/2022

Liên quan đến đến chế độ lương đối với những người công tác trong ngành giáo dục. Ban biên tập cho tôi hỏi: Bảng lương của các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở được quy định như thế nào? 

  • Bảng lương của các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở
   (ảnh minh họa)
  • Bảng lương của các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể như sau:

   Các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) như sau:

   - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);

   - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

   - Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn