Các trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên?

26/04/2022

Khi nào giáo viên phải đền bù chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo?

  • Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/08/2020) thì trong các trường hợp sau đây phải đền bù lại chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên:

   Giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo;

   - Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, trừ trường hợp có lí do khách quan bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

   - Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

   Trên đây là các trường hợp phải đền bù lại chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuẩn của giáo viên theo quy định của Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn