Căn cứ được cộng điểm khuyến khích xét tốt nghiệp đối với học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX

Ngày hỏi:25/03/2019

Con tôi là học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên, năm nay nó tham gia thi tốt nghiệp, do ăn chơi không lo học hành nên tôi chỉ mong nó đậu tốt nghiệp là mừng rồi. Tôi nghe nói sẽ được cộng điểm khuyến khích để tốt nghiệp, thế cho tôi hỏi dựa vào căn cứ nào để được cộng điểm khuyến khích đó?

  • Tại Khoản 14 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 03/05/2019, có quy định về cộng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT như sau:

   Học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp như sau:

   - Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm;

   - Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm;

   - Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

   => Như vậy, tùy vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp mà được cộng số điểm tương xứng như trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn