Chế độ báo cáo liên kết đào tạo đại học

Ngày hỏi:24/03/2017

Chế độ báo cáo liên kết đào tạo đại học. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Chế độ báo cáo liên kết đào tạo đại học như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 11 Quy định về liên kết đào tạo Đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

   1. Trong thời gian 30 ngày, sau khi ký quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tuyển sinh (số lượng thí sinh dự tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển, ngành đào tạo, địa điểm đào tạo).

   2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm:

   a) Các cơ quan liên quan quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 8 và điểm a, khoản 3, Điều 8 báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình hoạt động liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục trực thuộc;

   b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ báo cáo liên kết đào tạo đại học. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn