Chế độ đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

26/04/2022

Tôi nhận quyết định luân chuyển công tác với thời hạn là 3 năm tại huyện đảo Trường Sa, tháng 8 năm 2013 tôi sẽ chính thức đến nhận nhiệm vụ giảng dạy tại đây. Vậy tôi muốn biết huyện đảo Trường Sa có phải là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không? Khi chuyển vùng tôi cùng gia đình có được trợ cấp tiền tàu xe không và chế độ trợ cấp lần đầu như thế nào, đề nghị Trợ giúp viên tư vấn cho tôi được biết để tôi có thể yên tâm công tác.


  • Theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 thì vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:
   - Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;
   - Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
   - Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
   - Và các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”
   Trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp lần đầu đối với nhà giáo như sau:
   - Trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng;
   - Trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển;
   - Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn