Chế độ lưu trữ đối với hoạt động liên kết đào tạo đại học

Ngày hỏi:24/03/2017

Chế độ lưu trữ đối với hoạt động liên kết đào tạo đại học. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Chế độ lưu trữ đối với hoạt động liên kết đào tạo đại học như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 13 Quy định về liên kết đào tạo Đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

   1. Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo cùng cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo lập hồ sơ liên kết đào tạo, thực hiện công tác lưu trữ theo các quy định về lưu trữ và theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học hiện hành.

   2. Hồ sơ lưu trữ thực hiện liên kết đào tạo gồm các văn bản sau:

   a) Các văn bản trong hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo;

   b) Quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 của Quy định này;

   c) Văn bản thoả thuận liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo và cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo;

   d) Hồ sơ quản lý khoá đào tạo theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học hiện hành.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ lưu trữ đối với hoạt động liên kết đào tạo đại học. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn