Chính thức sửa đổi quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non từ ngày 13/6/2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/05/2023

Xin hỏi: Từ ngày 13/6/2023, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được xác định như thế nào?- Câu hỏi của chị Hiền (Khánh Hòa).

  • Chính thức sửa đổi quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non từ ngày 13/6/2023?

   Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

   Một số quy định nổi bật bị sửa đổi, bổ sung nổi bật bởi Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT như:

   - Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

   - Quy định giảng viên trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

   - Xác định chỉ tiêu cao đẳng, đại học các ngành đào tạo giáo viên chính quy;

   - Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học vừa làm vừa học;

   - Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học đào tạo từ xa;

   - Thay thế Phụ lục 4 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT.

   Và một số nội dung khác.

   Lưu ý: Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/6/2023.

   Chính thức sửa đổi quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non từ ngày 13/6/2023? (Hình từ Internet)

   Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hình thức vừa làm vừa học được quy định như thế nào?

   Tại Điều 9 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 13/6/2023) có quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

   Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học vừa làm vừa học

   1. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học của một lĩnh vực đào tạo được xác định không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy tính theo năng lực đào tạo của lĩnh vực đó; riêng đối với lĩnh vực Nghệ thuật và nhóm ngành đào tạo giáo viên chỉ tiêu hình thức vừa làm vừa học được xác định không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy tính theo năng lực đào tạo của lĩnh vực/ nhóm ngành đó.

   2. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hình thức vừa làm vừa học được xác định không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy tính theo năng lực đào tạo của ngành đó.

   Theo đó, từ ngày 13/6/2023, chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hình thức vừa làm vừa học được xác định không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy tính theo năng lực đào tạo của ngành đó.

   Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học được xác định như thế nào từ ngày 13/6/2023?

   Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT có quy định về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

   Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học vừa làm vừa học

   ...

   3. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo, trong đó tỉ lệ chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học xác định theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo.

   4. Đối với chỉ tiêu đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định và thông báo cho cơ sở đào tạo trên cơ sở nhu cầu của các địa phương và năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo.

   Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo,

   Trong đó tỉ lệ chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học xác định theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng vừa làm vừa học của cơ sở đào tạo.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 9 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT Tải về
  • Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn