Chữ ký trên bằng tốt nghiệp có phải chữ ký tươi không?

Ngày hỏi:14/10/2019

Tôi muốn hỏi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng là sử dụng chữ ký tươi hay chữ ký dập, nếu là chữ ký dập thì bằng tốt nghiệp có hiệu lực không? Nhờ ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • - Việc ký, đóng dấu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng quy định tại Điều 9 Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể như sau:

   + Hiệu trưởng các trường khi ký bằng tốt nghiệp phải ký theo mẫu chữ ký đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền và ghi rõ, đủ họ tên, chức danh.

   + Trường hợp các trường mà cơ quan có thẩm quyền chưa bổ nhiệm hiệu trưởng thì phó hiệu trưởng được giao phụ trách trường có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp là người ký cấp bằng tốt nghiệp.

   + Việc đóng dấu trên chữ ký của người có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định về công tác văn thư hiện hành.

   - Theo Khoản 6 Điều 2 Thông tư 04/2013/TT-BNV quy định: Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì chữ ký trên bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng là chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền, nên chữ ký này sẽ là chữ ký tươi.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn