Chưa tập sự xong, giáo viên mầm non có được biệt phái không?

Ngày hỏi:02/10/2019

Mình là giáo viên mầm non mới nhận công tác được 7 tháng chưa có quyết định xoá tập sự vậy theo luật viên chức mình có được đi tăng cường (biệt phái công tác đến nơi khác) không ạ?

  • Căn cứ Khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau:

   "2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

   a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

   b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

   c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp."

   => Sau thời gian tập sự, có quyết định xóa tập sự thì bạn sẽ được vào biên chế của trường.

   Theo quy định tại Điều 36 Luật viên chức 2010 quy định:

   1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

   Như vậy, đối với quyết định biệt phái chỉ áp dụng đối với viên chức (đã vào biên chế).

   => Bạn chưa hết thời gian tập sự sẽ không được gọi đi biệt phái.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn