Có hai môn chính dưới 6.5 thì có được loại khá hay không?

Ngày hỏi:12/05/2022

Có hai môn chính dưới 6.5 thì có được loại khá không? Học lực có bao nhiêu loại? Em đang học lớp 9, em có điểm trung bình môn Toán và Ngữ Văn dưới 6.5, cụ thể là 6.3 những môn khác đều 6.5 và Đạt thì em có được loại khá không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Có hai môn chính dưới 6.5 thì có được loại khá không?

   Căn cứ Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học như sau:

   1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

   b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

   c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

   b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

   c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

   b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

   c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   4. Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

   ..

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì trường hợp bạn có 02 môn Toán, Ngữ Văn dưới 6.5 nhưng tất cả các môn đều trên 5.0 và Anh văn trên 6.5 thì vẫn thuộc đủ tiêu chuẩn về điểm số để được xếp loại Khá.

   Học lực có bao nhiêu loại?

   Theo Điều 5 Quy chế này cũng quy định về căn cứ đánh giá, xếp loại học lực như sau:

   1. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực:

   a) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT;

   b) Kết quả đạt được của các bài kiểm tra.

   2. Học lực được xếp thành 5 loại: Giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y), kém (Kém).

   Theo đó, học lực theo quy định được xếp thành 05 loại giỏi, khá, trung bình, yếu và kém.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn