Có hộ khẩu tại xã đặc biệt khó khăn nhưng học tại trường khác có được hưởng chính sách Nghị định 116 không?

26/04/2022

Con tôi đang học cấp 2 có hộ khẩu tại xã khó khăn, nhưng gia đình muốn cho cháu học tại một xã khác cùng huyện nhưng xã đó không phải xã khó khăn. Vậy cho hỏi con tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị định 116 không?

  • Theo Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định điều kiện học sinh hưởng chính sách tại Nghị định 116 như sau:

   *Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các Điều kiện sau:

   - Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;

   - Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

   Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;

   - Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ thể như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

   *Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các Điều kiện sau:

   - Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

   - Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

   Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

   *Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.

   Theo như bạn cung cấp thì con bạn đang học cấp 2 và có hộ khẩu (nơi thường trú) tại xã đặc biệt khó khăn và đang học tại trường cấp 2 ở xã không thuộc vùng khó khăn. Vậy nên, khi con bạn học trường khác (Không thuộc vùng đặc biệt khó khăn) sẽ không được hưởng các chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi đến.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn