Có phải bậc tiểu học được miễn học phí?

26/04/2022

Con tôi năm nay bắt đầu vào lớp 1, chị hàng xóm nói bậc tiểu học công lập không phải đóng học phí nhưng nhiều đồng nghiệp lại bảo con họ có đóng, thực hư thế nào? Thu Lan

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc đóng học phí chia thành các nhóm đối tượng sau: đối tượng không phải đóng học phí, đối tượng được miễn học phí, đối tượng được giảm học phí và đối tượng phải đóng học phí bình thường.

   Đối với học sinh tiểu học, khoản 1 Điều 105 Luật Giáo dục hiện hành quy định: “Học sinh tiểu học trường công lập không phải đóng học phí”.

   Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP, đối tượng không phải đóng học phí bao gồm:

   - Học sinh tiểu học trường công lập.

   - Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước.

   - Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

   Như vậy, chỉ có học sinh tiểu học trường công lập mới thuộc đối tượng không phải đóng học phí.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn