Đại học quốc gia được quy định như thế nào?

26/04/2022

Đại học quốc gia được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trần Anh Tuấn (email: tuan***@gmail.com, sdt: 098364****), quê ở Nghệ An. Theo như em được biết, cả nước hiện nay có 2 Đại học quốc gia là: Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học quốc gia TP.HCM. Em thắc mắc: pháp luật quy định về Đại học quốc gia ra sao? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  • Đại học quốc gia đã được quy định cụ thể tại Điều 8 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, Đại học quốc gia được quy định như sau:

   1. Đại học quốc gia là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

   2. Đại học quốc gia có quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy. Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đại học quốc gia đặt địa điểm, trong phạm vi chức năng theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.

   Đại học quốc gia được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết những vấn đề liên quan đến đại học quốc gia. Khi cần thiết, giám đốc đại học quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của đại học quốc gia.

   3. Chủ tịch hội đồng đại học quốc gia và giám đốc, phó giám đốc đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

   4. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Đại học quốc gia. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn