Đang vay vốn sinh viên có được bảo lưu kết quả học không?

Ngày hỏi:20/12/2019

Em là sinh viên năm nhất muốn bảo lưu học tập để thi lại nhưng em trước đó có làm thủ tục vay vốn nhưng không được thì em vẫn bảo lưu được đúng không ạ?

  • Theo Khoản 1 Điều 15 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT quy định các trường hợp sinh viên được nghỉ học tạm thời và bao lưu kết quả như sau:

   - Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

   - Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

   - Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này.

   Như vậy, nếu bạn thuộc 1 trong 3 trường hợp trên bạn sẽ được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả, việc bạn đang vay vốn không liên quan đến việc bạn được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn