Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí phải được công khai?

Ngày hỏi:18/09/2021

Cho mình hỏi quy định nào nói danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt phải được công khai? Nhờ ad hỗ trợ giúp.

  • Khoản 6 Điều 7 Nghị định 116/2020/NĐ-CP có quy định về thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sự phạm, theo đó có quy định:

   Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.

   Như vậy, theo quy định thì danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn