Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi có được tính vào tiết giảng dạy không?

26/04/2022

Trường hợp giáo viên giảng dạy phải dạy bồi dưỡng học sinh giỏi thì thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi có được tính vào định mức giảng dạy của giáo viên đó không?

  • Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi có được tính vào tiết giảng dạy không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

   - Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

   Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

   Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

   - Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

   Bên cạnh đó, tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 của Thông tư cũng có quy định:

   Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu việc bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi vẫn được tính vào thời gian giảng dạy. 1 tiết bồi dưỡng học sinh giỏi bằng 1,5 tiết định mức.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn